W co należy zaopatrzyć się na okres epidemii koronawirusa?

Zaopatrzenie na okres epidemii?

Choć początkowo robienie zapasów papieru toaletowego oraz konserw wywoływało u wielu osób uśmiech, to w rzeczywistości warto przemyśleć odpowiednie przygotowanie na czas epidemii oraz obowiązkowego...