Czystość w miejscach publicznych

Czystość w miejscach publicznych

Przestrzeganie wytycznych dotyczących odpowiedniego mycia oraz dezynfekcji miejsc oraz punktów usługowych jest niezwykle ważna nie tylko w okresie wzmożonych zachorowań na COVID-19, ale także jako standardowy zabieg mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzającym oraz klientom. W tym przypadku nawet pozornie przesadna dbałość jest zdecydowanie lepsza aniżeli zaniechanie środków ostrożności.

            Choć koronawirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową, to przeprowadzone dotychczas badania dowiodły, że może on pozostać żywotny przez kilka godzin także na różnych powierzchniach. Wskazuje to na potrzebę systematycznego mycia oraz ich dezynfekcji w celu ograniczenia ryzyka infekcji poprzez kontakt z nimi. Na wstępie należy wyjaśnić różnicę między procesem mycia a dezynfekcją. Jak definiuje to Centrala Kontroli i Prewencji Chorób, mycie polega na usuwaniu brudu oraz zanieczyszczeń, w tym także drobnoustrojów, z danej powierzchni. Za sprawą mycia nie są one wprawdzie zabijane, ale zmniejsza się ich ilość, dzięki czemu redukuje się ryzyko zakażenia. Z kolei dezynfekcja jest procesem polegającym na użyciu preparatów chemicznych, których zadaniem jest eliminacja drobnoustrojów znajdujących się na danej powierzchni, co również wpływa na zmniejszenie ryzyka infekcji.

            Dbanie o czystość oraz dezynfekcję przestrzeni powinno obejmować wszystkie miejsca, które są najczęściej dotykane przez ludzi, czyli ekrany, przyciski, jak również uchwyty, klamki i wszystkie miejsca w toaletach. Ze względu na specyfikę danego miejsca obszary wymagające gruntownego czyszczenia i systematycznej dezynfekcji są różne. W przypadku siłowni oznacza to m.in. sprzęt do ćwiczeń oraz szatnie, w solariach są to urządzenia opalające, a w salonach urody lub fryzjerskich  — oprócz używanych narzędzi — także blaty, siedziska oraz myjki.

            W przypadku twardych powierzchni o niskoporowatej strukturze proces dezynfekcji musi być poprzedzony myciem z użyciem wody i detergentu. Następnie należy spryskać powierzchnię preparatem dezynfekującym lub jego roztworem przygotowanym ściśle według informacji na etykiecie. Producent lub dystrybutor produktu jest także zobligowany do zamieszczenia na opakowaniu informacji o czasie kontaktu płynu z powierzchnią, by osiągnąć efekt bakteriobójczy, grzybobójczy lub wirusobójczy. Takie działanie posiada preparat Solar Guard Mega Power [link], który może być stosowany m.in. do dezynfekcji solariów, salonów urody oraz siłowni.

            Jeśli w danym obiekcie znajdują się elementy wyposażenia wykonane z miękkich, porowatych tkanin, jak np. wykładziny, dywany lub zasłony, wówczas zaleca się ich pranie według wskazówek producenta. Co ważne, umieścić je w pomieszczeniu można dopiero wtedy, gdy są zupełnie suche. Zaleceń producenta należy przestrzegać także, jeśli mamy do czynienia z elektroniką w postaci tabletów, ekranów dotykowych, klawiatur oraz pilotów. Najczęściej sugerowanymi lub dozwolonymi preparatami są spraye lub nawilżane chusteczki, które posiadają minimum 70%-owe stężenie alkoholu. Dodatkowo, jeśli to możliwe, urządzenia oraz panele warto zaopatrzyć w osłonki, które są ułatwiają utrzymanie czystości.

            Jeżeli w miejscu świadczącym usługi używane są ręczniki lub inne przedmioty wykonane z tkanin powinno unikać  się wytrząchiwania ich, by zminimalizować ryzyko rozprzestrzenienie się wirusów w powietrzu. Prać należy je według instrukcji podanej przez producenta, ale z zastosowaniem jak najwyższej dozwolonej temperatury, po czym należy dokładnie je wysuszyć. Jak informuje CDC, dozwolone i bezpiecznie jest pranie ubrań oraz innych przedmiotów używanych przez osobę zakażoną wirusem z ubraniami osób zdrowych.

            W związku z tym, że często osobami odpowiadającymi za utrzymanie porządku oraz przeprowadzenie dezynfekcji w danym obiekcie są pracownicy, należy poinformować ich — najlepiej w formie szkolenia — o prawidłowych praktykach dezynfekcji, środkach bezpieczeństwa oraz ewentualnym ryzyku związanym z nieprawidłowym używaniem preparatów dezynfekujących. Ponadto obowiązkowe jest zaopatrzenie ich w jednorazowe rękawiczki oraz odzież ochronną. Jeśli istnieje ryzyko, że z usług w danym obiekcie korzystała osoba zakażona koronawirusem, wówczas oprócz standardowego procesu dokładnego mycia rąk należy wykonać także ich staranną dezynfekcję z użyciem płynu lub żelu o zawartości alkoholu min. 60%, np. Armor żel do dezynfekcji rąk lub Armor płyn do dezynfekcji rąk.             W celu zapewnienia sprawnego przebiegu dezynfekcji powierzchni i przedmiotów w danym obiekcie właściciele lub osoby zarządzające są zobligowane do przekazania pracownikom oraz zamieszczenia w danym miejscu odpowiednich instrukcji oraz komunikatów. Warto mieć na uwadze to, iż mogą być one aktualizowane ze względu na rozwój epidemii, wobec czego zaleca się śledzenie na bieżąco wytycznych publikowanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz Państwową Inspekcję Sanitarną.