Bezpieczne zakupy na targu

Bezpieczne zakupy na targowisku

Targowiska oraz bazary są miejscami często odwiedzanymi przez osoby, które chcą zaopatrzyć się np. w świeże warzywa lub owoce lub wybierają zakupy na wolnym powietrzu zamiast odwiedzenia supermarketów. Jednak także w tych miejscach handlu obowiązują rygorystyczne wymogi higieniczne, zwłaszcza w obliczu ryzyka zakażenia COVID-19. Jak podaje Główny Inspektorat Sanitarny, „aktualna sytuacja powinna być motywacją dla branży spożywczej, aby jeszcze skrupulatniej przestrzegać wymagań sanitarnych i higienicznych na każdym etapie łańcucha żywnościowego”. W związku z tym należy zapobiegać nie tylko zakażeniu koronawirusem, ale także zanieczyszczeniom mikrobiologicznym, które w jakikolwiek sposób mogłyby narazić zdrowie lub bezpieczeństwo konsumentów. Dlatego obowiązkowe jest podjęcie następujących środków ostrożności.

1. Osoby wykazujące jakiekolwiek objawy chorobowe nie mogą pracować przy produkcji i obrocie żywnością.

2. Obowiązkowa jest prawidłowa higiena rąk, ale także higiena kaszlu i oddychania.

3. Należy ograniczyć kontakt z osobą, która ma objawy chorobowe układu oddechowego.

4. Dystans między sprzedawcą a klientem nie może być mniejszy niż 1,5 metra.

5. Zaleca się stosowanie płatności bezgotówkowych.

Higiena rąk w przypadku osób mających kontakt z żywnością dotyczy ich mycia oraz dezynfekcji przed rozpoczęciem pracy, przed kontaktem z żywnością (do bezpośredniego spożycia oraz nieprzetworzoną), po zajmowaniu się odpadami, po zakończeniu procedur czyszczenia oraz dezynfekcji, po skorzystaniu z toalety, po kichaniu i wydmuchaniu nosa, po jedzeniu, piciu oraz paleniu, a także po kontakcie z pieniędzmi. Stosowanie żeli  oraz płynów do dezynfekcji jest szczególnie zalecane na targowiskach z owocami i warzywami, gdzie dostęp do bieżącej wody może być utrudniony. Stosowane powinny one być także wraz z higieną kaszlu lub oddychania: mimo zakrycia ust chusteczką lub kichania w zgięcie łokciowe konieczne jest umycie rąk wodą z mydłem oraz ich zdezynfekowanie preparatami na bazie alkoholu (min. 60%).

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa konieczne jest także zintensyfikowanie procesów mycia i dezynfekcji m.in. podłóg, lad, poręczy, uchwytów, kas, terminali płatniczych, koszyków sklepowych. W miarę możliwości powinna być ograniczona także ekspozycja niepakowanej żywności (np. pieczywo, wyroby cukiernicze); powinny one także być oddalone od konsumenta, a ponadto wskazane jest pakowanie ich i podawanie przez sprzedającego. Podobnie należy postępować w przypadku owoców i warzyw, których pakowaniem i podawaniem również powinien zająć się sprzedawca. Jeśli w kontakcie klient-sprzedawca nie jest zachowany dystans 1,5 m lub któraś z osób przebywających w obrębie straganu ma objawy chorobowe (kaszel, katar), należy zwrócić uwagę, by zostały zachowane zasady bezpieczeństwa. Dodatkowo należy przestrzegać norm definiujących skupisko ludzi i nie przekraczać dozwolonej liczby osób w danym obiekcie lub na danej przestrzeni. Wspomniane wcześniej płatności bezgotówkowe są bezpieczniejsze niż używanie banknotów i bilonu, jednak należy mieć na uwadze klientów, które korzystają tylko z drugiej formy płacenia za zakupy. W takiej sytuacji osoba sprzedająca zobligowana jest do mycia rąk po kontakcie z pieniędzmi lub dezynfekowaniu ich preparatem na bazie alkoholu.

W obecnej sytuacji ważna jest także dbałość o czystość całego targowiska, wobec czego zarządców mobilizuje się do regularnego sprzątania, dezynfekcji toalet oraz systematycznego wywozu odpadów. Wskazane jest także zamieszczenie informacji o prawidłowych odstępach między osobami znajdującymi się na ternie targowiska (np. w postaci zawieszek lub plakatów), a jeśli jest to konieczne, to również kontrolowanie liczby osób na terenie obiektu oraz zapewnienie preparatów dezynfekujących przy wejściu na bazar.

Według stanowiska Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikowanego w dniu 9.03.2020, zgodnie z aktualną wiedzą nie ma dowodów na to, że żywność może być źródłem lub pośrednim ogniwem transmisji wirusa SARS COV-2. Mimo to w zachowaniu bezpieczeństwa wymagane jest rygorystyczne zapobieganie jej zanieczyszczeniu na każdym etapie jej dystrybucji oraz sprzedaży.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach rządowych:

Targowiska, bazary, na których sprzedawana jest żywność – zalecane działania zapobiegające zagrożeniu epidemiologicznemu COVID- 19 (koronawirus)

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/5-krok%C3%B3w-do-bezpieczniejszej-%C5%BCywno%C5%9Bci.pdf

https://www.gov.pl/web/koronawirus/zalecenia-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa